Ο ιστότοπος www.scarpiamo.gr ανήκει στην Eλένη Ασημακοπούλου (εφεξής «η Εταιρεία»), η οποία τον διαχειρίζεται και τυγχάνει υπεύθυνη επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που παρέχουν οι Χρήστες του. H Εταιρεία συμμορφώνεται πλήρως με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ και με το εν γένει ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Οι παρακάτω πληροφορίες θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε καλύτερα τι είδους στοιχεία συλλέγει η Εταιρεία από τον ιστότοπό της και πώς χειρίζεται τις πληροφορίες, αφού τις συλλέξει. Η πολιτική αυτή θα σας ενημερώσει για το αν η Εταιρεία αποκαλύπτει αυτές τις πληροφορίες σε άλλους και ποιες επιλογές έχετε σχετικά με τον τρόπο που η Εταιρεία χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες.


1. Tι Πληροφορίες Συλλέγουμε και πώς τις Χρησιμοποιούμε

Η Εταιρεία φροντίζει να συλλέγει μόνο τα απολύτως απαραίτητα προσωπικά δεδομένα σας, τα οποία είναι κατάλληλα και σαφή για τον σκοπό που προορίζονται. Η Εταιρεία συλλέγει τα προσωπικά δεδομένα που εσείς μας παρέχετε: από τις αγορές σας μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος κατά τη δημιουργία λογαριασμού σας ως χρήστη του ιστοτόπου μέσω της υποβολής φόρμας με τίτλο «επικοινωνήστε μαζί μας» μέσω της υποβολής φόρμας με τίτλο “newsletter” και από τα αντίγραφα των εγγράφων που ενδέχεται να μας διαβιβάσετε για να αποδείξετε την ηλικία ή την ταυτότητά σας, όταν το απαιτεί ο νόμος (όπως αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας). Ειδικότερα, με την εγγραφή σας για άνοιγμα λογαριασμού, τοποθέτηση παραγγελίας, ή αποστολή ενός αιτήματος, μέσω της αντίστοιχης φόρμας, συγκεντρώνουμε συγκεκριμένες προσωπικές πληροφορίες από εσάς, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν το ονοματεπώνυμό σας, την ταχυδρομική σας διεύθυνση, τους αριθμούς τηλεφώνων σας, την ημερομηνία γέννησής σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (e-mail) κ.α. Επιπλέον, συλλέγουμε τα μηνύματα που μας στέλνετε, λεπτομέρειες σχετικά με τις αγορές που κάνατε, τα τυχόν πιστωτικά σας δελτία, τα κουπόνια σας, τη λίστα προϊόντων που επιθυμείτε να αγοράσετε (λίστα επιθυμιών), καθώς επίσης και τη λίστα προϊόντων που μας ζητήσατε να αποσταλούν σε συσκευασία δώρου (gift box). Επιπρόσθετα, συγκεντρώνουμε τις πληροφορίες που συλλέγονται από τη χρήση cookies στο πρόγραμμα περιήγησης σας. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο χρήσης cookies εδώ. Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες αυτές, που εμπεριέχουν τα ως άνω προσωπικά σας δεδομένα, για: την αναγνώρισή σας ως πελάτη, να επεξεργαστούμε την παραγγελία σας και να σας παραδώσουμε τα προϊόντα που αγοράσατε να σας παρέχουμε υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών και να απαντάμε στα αιτήματά σας και να σας στέλνουμε, μετά από προηγούμενη συγκατάθεσή σας, πληροφορίες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) σχετικά με τα προϊόντα μας και τις προσφορές μας (newsletter). Η Εταιρεία τηρεί τα προσωπικά δεδομένα σας αποκλειστικά για τους σκοπούς που αναφέρθηκαν για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως αναγκαίο για την εκπλήρωση των άνω σκοπών σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική και εμπορική νομοθεσία. Η νόμιμη βάση για την κατά τα άνω συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την Εταιρεία είναι η συγκατάθεση που μας έχετε παράσχει κατά την συμπλήρωση των στοιχείων σας στις αντίστοιχες φόρμες του ιστοτόπου www. scarpiamo.gr και το έννομο συμφέρον της Εταιρείας.


2. Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Η Εταιρεία διαφυλάσσει τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών και έχει λάβει τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσει ότι η διαχείριση των εν λόγω δεδομένων είναι ασφαλής και δεν τα διαβιβάζει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο, εκτός εάν προβλέπεται από τον νόμο ή ζητείται από τις αρμόδιες αρχές.


3. Δικαιώματα Χρηστών

Ως Χρήστης του ιστότοπου www.scarpiamo.gr έχετε δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας από την Εταιρεία. Επίσης μπορείτε να ζητήσετε τη διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων που τυγχάνουν ανακριβή, και, σε ορισμένες περιπτώσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία, να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων ή τον περιορισμό της επεξεργασίας ή να αντιταχθείτε σε ορισμένες δραστηριότητες επεξεργασίας. Επιπλέον, έχετε δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σας, δηλαδή μπορείτε να μας ζητήσετε να σας διαβιβάσουμε τα δεδομένα που έχετε παράσχει ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό. Τέλος, διατηρείτε πάντα το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση που μας έχετε παράσχει για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας μέχρι τη στιγμή της ανάκλησής της συναίνεσής σας.


4. Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με την παρούσα ενημέρωση για την πολιτική απορρήτου και εάν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας, θα πρέπει να αποστείλετε το σχετικό αίτημά σας εγγράφως στην ηλεκτρονική διεύθυνση gdpr@scarpiamo.gr. Για την προστασία και την ασφάλειά σας, ενδεχομένως να σας ζητήσουμε την επιβεβαίωση της ταυτότητάς σας. Θα προσπαθήσουμε να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας όσο το δυνατόν καλύτερα στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο. Εαν θεωρείτε ότι θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από την επεξεργασία που διενεργείται από εμάς, έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ταχυδρομική δ/νση Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210. 6475600, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) contact@dpa.gr).


5. Αλλαγές ή Τροποποιήσεις στην παρούσα Πολιτική

Ο Χρήστης θα πρέπει να διαβάζει ανά τακτά χρονικά διαστήματα την παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου και Προσωπικών Δεδομένων για να ενημερώνεται σχετικά με οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, που πραγματοποιείται. Η παρούσα πολιτική θα είναι πάντα σε συμφωνία με τους εφαρμοστέους κανόνες δικαίου.