Μπορείς να επιστρέψεις εύκολα προϊόντα που έχεις αγοράσει από το scarpiamo.gr εντός 14 ημερών!!!

Προϋποθέσεις Επιστροφής:

Το επιστρεφόμενο προϊόν θα πρέπει να βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση και  εντός της συσκευασίας του!

Κάθε επιστροφή θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται με απόδειξη προϊόντος ή παραστατικό.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει πρωτίστως να επικοινωνήσετε στο 210 8142176 και να οριστεί ο τρόπος επιστροφής.

Σημείωση: Eπιστροφές χρημάτων γίνονται μονό αν το ποιον κριθεί ακατάλληλο από το συνεργαζόμενο εργοστάσιο.